Energielabel

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een energielabel verplicht.

Het energielabel laat de energieprestatie van de woning zien. De labelklasse loopt voor woningen van A +++ (zeer energiezuinig) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden).

Vanaf 1-1-2021 is het vereenvoudigde energielabel vervallen. Nu moet het uitgebreide energielabel worden vastgesteld via de berekeningsmethodiek van de NTA8800. Dit houdt in dat er altijd een energieadviseur bij u langs moet komen voor een uitgebreide opname. Vervolgens worden alle gegevens (bijv. aantal m2 gevel met bijbehorende isolatiewaardes) en installaties ingevoerd in een berekeningsmethodiek. Aangezien dit veel meer werk is, is dus dit nieuwe energielabel duurder dan het oude vereenvoudigde energielabel. Dit nieuwe energielabel is gebaseerd op veel meer informatie dan het oude. Hiervoor is het van belang dat u, als opdrachtgever, ook zoveel mogelijk informatie aanlevert, bijv. bouwtekeningen en facturen. Dit label is 10 jaar geldig na uitgifte.

 

Energie advies

U wilt energie besparen en/of bijv. renoveren, uitbreiden, meer comfort, onderhoud plegen. Maar u weet niet hoe of waar u moet beginnen?

Voor een goed onderbouwd besparingsadvies is een uitgebreidere methode geschikter: De berekeningsmethodiek volgens de NTA8800 (zoals voor het energielabel). Hiervoor kom ik bij u langs en onderzoek minimaal 150 punten van de woning, die later worden ingevoerd in een softwareprogramma. Daarna kan ik voor u een maatwerkadvies maken waarin mogelijke maatregelen worden behandeld en de investering tegen de opbrengst wordt afgewogen.

 

Net zo uitgebreid betreft opname, maar wel zonder berekeningen, is de energiescan of woningscan. Door mijn ervaring, kennis en inmiddels opgedaan inzicht, kan ik een redelijke inschatting maken van de mogelijkheden voor uw woning.

Beide methoden geven u inzicht voor de mogelijke opties voor uw woning. Desgewenst kan ik voor u offertes aanvragen en begeleiden tot en met de uitvoering.


Zelf doen

 Vanaf 1-1-2021 bestaat het vereenvoudigde energielabel niet meer. Er is nu alleen nog een uitgebreide methodiek volgens de NTA8800. Zie het 'energielabel' hierlangs.

Energie-label

Ik kom als gecertificeerd adviseur bij u op locatie uw woning opnemen en de bewijslast verzamelen. Deze bewijslast bestaat meestal uit foto’s, maar soms ook uit rekeningen van bijv. de  cv-ketel. Dit gaat in overleg met u. Hoe meer u kunt aanleveren, hoe exacter de berekening uitgevoerd kan worden. Basis zijn de bouwtekeningen van de woning, die u mij aanlevert. Vervolgens voer ik de gegevens in bij een geattesteerd softwarepakket. De kosten zijn vanaf €285,-- incl. BTW en reiskosten (binnen een straal van 20km).De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit, grootte en type woning.

Energie scan

Ik loop met u samen door uw huis en geef u mondeling advies over de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen. Het gaat hierbij zowel om fysieke maatregelen om energie te besparen, als mogelijkheden op het gebied van gedrag. In korte tijd (+/- 2,5 uur) kan ik, samen met uw mondelinge informatie en waarneming ter plekke een inschatting maken van wat voor u mogelijk en reëel is. De kosten bedragen € 275 incl. BTW en reiskosten (binnen een half uur rijden vanaf Wijchen). Hierbij zit een korte rapportage. Wilt u ook nog warmtebeeldfoto's dan is de totaalprijs € 375 incl. BTW.

Ter volledigheid: deze woningscan/energiescan is niet op basis van berekeningen of energielabel.

Maat-werk

Als gecertificeerd adviseur kan ik de huidige energetische situatie vastleggen in een berekening voor het energielabel. Vervolgens maak ik op basis van de berekening een maatwerkadvies voor u. Om dit goed op uw situatie af te stemmen, maak ik ook gebruik van mijn andere talenten en (bouwkundige) ervaring in dit advies. Ik verdiep me in o.a. uw wensen, toekomstplannen, huis, staat van onderhoud, bouwkundige mogelijkheden, financiën, klachten en leefomstandigheden. Het resultaat is een lijst waarin opgesomd is welke reële oplossingen mogelijk zijn met bijbehorende investering en besparing. Kosten vanaf €950 incl. BTW