Energielabel

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een definitief energielabel verplicht.

Het energielabel laat de energieprestatie van de woning zien. De labelklasse loopt voor woningen van A (energiezuinig) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden).

Het voorlopige energielabel is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster. De veranderingen, die aan uw woning zijn aangebracht in de loop der tijd, dient u zelf nog toe te voegen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Een energielabel is gebaseerd op 10 woningkenmerken. Deze gegevens kan ik controleren, als erkend deskundige en daarna kan ik het definitief energielabel registreren. Dit label is 10 jaar geldig na uitgifte.

 

Energie advies

U wilt energie besparen en/of bijv. renoveren, uitbreiden, meer comfort, onderhoud plegen. Maar u weet niet hoe of waar u moet beginnen?

U hebt wel uw voorlopige of definitieve label, maar dit  geeft de huidige situatie weer, niet de mogelijkheden tot verbetering.

Voor een goed onderbouwd besparingsadvies is een uitgebreidere methode geschikter: De Energie Index. Hiervoor kom ik bij u langs en onderzoek 150 punten van de woning, die later worden ingevoerd in een softwareprogramma. Daarna kan ik voor u een maatwerkadvies maken waarin mogelijke maatregelen worden behandeld en de investering tegen de opbrengst wordt afgewogen.

Minder uitgebreid is de energiescan. Door mijn ervaring, kennis en inmiddels opgedaan inzicht, kan ik een redelijke inschatting maken van de mogelijkheden voor uw woning.

Beide methoden geven u inzicht voor de mogelijke opties voor uw woning. Desgewenst kan ik voor u offertes aanvragen en begeleiden tot en met de uitvoering.


Zelf doen

Als erkend deskundige voor het definitieve energielabel kan ik voor u de toegevoegde bewijslast op www.energielabel-voorwoningen.nl controleren en het definitieve label registreren. Deze procedure loopt geheel volgens deze site. U kunt mij vinden in de lijst van erkend deskundigen in ‘stap 4’ als u rechtsboven bij ‘zoeken’ Lette Advies invult. De kosten ( € 30,00 incl. BTW) worden worden op de site geregeld via een factuur.

Laten doen

Ik kom bij u op locatie uw woning opnemen en de bewijslast verzamelen. Deze bewijslast bestaat meestal uit foto’s, maar soms ook uit rekeningen van bijv. de  cv-ketel. Dit gaat in overleg met u. Vervolgens kan ik u, naar wens, begeleiden met het inloggen op de site met uw digiD code. De verzamelde bewijslast kan ik voor u uploaden en uw aanvraag indienen. Deze aanvraag kan ik daarna, als erkend deskundige, controleren en uw definitieve energielabel meteen registreren. De kosten bedragen €115,-- incl. BTW en reiskosten (binnen een straal van 20km). 

Energie scan

Ik loop met u samen door uw huis en geef u mondeling advies over de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen. Het gaat hierbij zowel om fysieke maatregelen om energie te besparen, als mogelijkheden op het gebied van gedrag. In korte tijd (+/- 2,5 uur) kan ik, samen met uw mondelinge informatie en waarneming ter plekke een inschatting maken van wat voor u mogelijk en reëel is. De kosten bedragen € 150 incl. BTW en reiskosten (binnen een straal van 20 km). Met een korte rapportage erbij, zijn de kosten € 185 incl. BTW. Wilt u ook nog warmtebeeldfoto's dan is de totaalprijs € 285 incl. BTW.

Energie Index

Als gecertificeerd adviseur kan ik deze ‘Energie Index’ voor u maken. Vervolgens maak ik op basis van de berekening een maatwerkadvies voor u. Om dit goed op uw situatie af te stemmen, maak ik ook gebruik van mijn andere talenten en (bouwkundige) ervaring in dit advies. Ik verdiep me in o.a. uw wensen, toekomstplannen, huis, staat van onderhoud, bouwkundige mogelijkheden, financiën, klachten en leefomstandigheden. Het resultaat is een lijst waarin opgesomd is welke reële oplossingen mogelijk zijn met bijbehorende investering en besparing. Kosten vanaf €550