Energiekosten

Verandering begint met inzicht. Voor energiekosten geldt dit ook. Besparen kan pas als duidelijk is waarvoor uw bedrijf of vereniging precies betaalt.

We kijken naar meterstanden, of uw gasmeter niet onnodig hoog is afgesteld en of u niet te veel energiebelasting betaalt.

Als de eerste check is uitgevoerd, dan zijn er meerdere manieren om structureel te besparen. Of de slimme meter aansluiten op een energiemanager. Hierdoor krijgt u inzicht in uw verbruik, bijv. per kwartier. Ervaring leert dat hierdoor al 10% aan energiekosten bespaard wordt....

 

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

Energielabel en maatwerkadvies

Een energielabel voor utiliteitsgebouwen laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het energielabel is verplicht voor eigenaren bij bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen bij verkoop of nieuwe verhuur.

 

Bij utiliteitsgebouwen verloopt de registratie hetzelfde als bij woningen. Het is alleen iets uitgebreider, doordat bijv. ook verlichting wordt opgenomen. Ik kom als gecertificeerd EP-U adviseur bij uw gebouw een opname doen waarin diverse kenmerken worden opgenomen. Dit voer ik vervolgens in in een geattesteerd softwareprogramma. Hieruit volgt een energielabel. Dit loopt van G (veel besparingsmogelijkheden) tot A (zeer zuinig). Per 1 januari 2015 controleert de ILT op naleving of een label bij verkoop aanwezig is; boetes kunnen oplopen tot € 20.250,--.

 

Het energielabel brengt de huidige 'energie' situatie van het gebouw in kaart. Het geeft niet aan welke maatregelen, investeringen en besparingen voor het gebouw het meest geschikt zijn. Een vervolg op het energielabel, 'de maatwerkrapportage', geeft hier wel inzicht in.

Kosten op aanvraag. Neem contact op.